СПИСАНИЯ

 

ISSN - 1314-8737 (печатно) / ISNN - 1314-8745 (онлайн)

  

ISSN - 2367-5861 (печатно) / ISSN - 2367-587X (онлайн)

мисия

 

мисия

   Списанието Мениджмънт, консултиране и организационно развитие (МКОР) е официален орган на Европейски център за бизнес, образование и наука. То е мултидисциплинарно и се издава два пъти в годината, като включените в него статии се публикуват на български и/или английски език. Основната цел на списанието е да предостави свободна трибуна на представителите на науката, образованието и бизнеса, за популяризиране на техните идеи, възгледи и концепции относно управлението, консултирането и развитието на организираните социални общности. Списанието е предназначено за изследователи в сферата на социалните науки и хуманитаристиката, за бизнесмени, студенти и за всички, които се интересуват от човешката страна на организацията.

 

   

    Международното списание Иновации, предприемачество и устойчиво развитие (ИПУР) е официален орган на Европейския център за бизнес, образование и наука, и на Института за иновации, предприемачество и устойчиво развитие. То се издава два пъти в годината, като включените в него статии се публикуват на български и/или английски език. Основната цел на списанието е да предостави свободна трибуна на представителите на образованието, науката и бизнеса за споделяне на идеи, свързани с иновативното мислене и поведение, предприемачеството и устойчивото развитие. Списанието е предназначено за учени, предприемачи, бизнесмени и политици, за работещите в държавните институции, за студентите по икономика, социални и хуманитарни науки и за всички, които се интересуват от иновациите в науката и технологиите, и работят за просперитета на обществото.

Издател и главен редактор
Проф. дфн Крум Крумов – 
ВУЗФ – Университет по финанси, бизнес и предприемачество, България.

Асоцииран издател 
Акад. проф. д-р Кнуд С. Ларсен – 
Орегонски държавен университет, САЩ.

Научен секретар
Проф. д-р Маргарита Атанасова – 
Университет за национално и световно стопанство, София, България.

Международен координатор
Д-р Плама Христова – 
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, България.

Председател на международния редакционен съвет:
Акад. проф. д-р Йохан Шнайдер – Университет на Саарланд, Германия.

Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Антъни де Лука – Университет Игнатий, Ню Йорк, САЩ.
Проф. д-р Александър Гънгов – СУ “Св. Климент Охридски”, България.
Проф. д-р Греъм Хаймън – Университет Монаш, Австралия.
Проф. д-р Корнелиус Кьониг – Университет на Саарланд, Германия. 
Проф. д-р Михаил Соловьов – Минински университет, Русия.
Проф. д-р Кеес ван дер Веер – Свободен университет на Амстердам, Холандия.
Проф. д-р Марта Юхаш – Университет по технологии и икономика, Унгария.
Проф. д-р Рейдар Омундсен – Университет на Осло, Норвегия.
Проф. д-р Янг Яджун – Пекински обединен университет, Китай.
Д-р А. Джумагелдинов – Евразийски национален университет, Казахстан.
Д-р Андрееа Туту-Негрути – Александру Йоан Куза Университет, Румъния.
Д-р Матана Лертчароенсомбат – EПЕ Пакагинг Ко., Тайланд.
Ваибхав Мисра – Аститва Кънсалтънси Сървисиз, Индия.

Издател:   Европейски център за бизнес, образование и наука
               Институт по организационно развитие и консултиране

Адрес:

Списание МКОР
бул. "Витоша" 110, София - 1463, България
сайт: http://www. eduscience.eu/ мейл: journal.mcod@gmail.com

 

 

Издател и главен редактор
Проф. дфн Крум Крумов
Международен център за иновативна наука и образование.

Асоцииран издател 
Акад. проф. д-р Кнуд Ларсен
Орегонски държавен университет, САЩ

Научен секретар
Акад. проф. д-р Йохан Шнайдер
Университет на Саарланд, Германия.

Международен координатор
Д-р Плама Христова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България.

Председател на международния редакционен съвет:
.........................................................................................

Международен редакционен съвет:
Акад. проф. д-р Антъни Делука – Университет Игнатий, САЩ.
Проф. д-р Греъм Хаймън – Университет Монаш, Австралия
Проф. д-р Евгени Егоров – Минински университет, Русия.
Проф. д-р Кийс ван дер Веер – Свободен университет на Амстердам, Холандия.
Проф. д-р Лиора Катценщайн – ИСЕМИ, Израел.
Проф. д-р Марта Юхаш –Университ по технологии и икономика-Будапеща, Унгария.
Проф. д-р Мартин Обшонка, Университет на Саарланд, Германия.
Проф. д-р Мария Дамянова – Университет Монаш, Южна Африка.
Проф. д-р Овидиу Гавриловици – Университет Александру Йоан Куза, Румъния.
Проф. д-р Рейдар Омундсен –  Университет на Осло, Норвегия.
Проф. д-р Янг Яджун – Пекински обединен университет, Китай.
Доц. д-р Евгени Евгениев – ВУЗФ, България.
Д-р Матана Лертчароенсомбат – ЕПЕ Пакагинг Ко., Тайланд.
Д-р Хао Ванле – Институт по психология, Виетннам
Д-р Албена Крумова – СУ "Св. Климент Охридски", България.                   Вайбхав Мисра – Аститва Кънксалтънси Сървисиз, Индия. 

Издател:   Европейски център за бизнес, образование и наука
               Институт по организационно развитие и консултиране

Адрес:

Списание МКОР
бул. "Витоша" 110, София - 1463, България
сайт: http://www. eduscience.eu/ мейл: journal.mcod@gmail.com

 2013/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=45  2014/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=47  2015/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=48  2016/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=54

 

 

 2014/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=51  2015/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=52   2016/1-2 http://www.eduscience.eu/index.php?downloadId=55

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

1. Заглавие: (Максимум 100 знака) Times New Roman, размер на шрифта: 14 pt, почернено, центрирано. 2. Имена и лична информация: На отстояние един ред под заглавието се изписват имената (Times New Roman, размер на шрифта: 12 pt, почернено, центрирано), а след имената – принадлежността към институцията, държавата и имейл адресът (Times New Roman, размер на шрифта: 12 pt, центрирно). 3. Резюме: (150-250 думи). То трябва да включва следното: цел, метод, резултати и заключение (Times New Roman, размер на шрифта: 11 pt). 4. Ключови думи: до 5 ключови думи, Times New Roman, размер на шрифта: 11 pt. 5. Междуредие: Един ред между имената и резюмето, между резюмето и основния текст и над всеки параграф. 6. Размер на шрифта и вид за основния текст от документа: Times New Roman, размер на шрифта:12 pt. 7. Използваната литература трябва да бъде представена съгласно стандартите за цитиране на Американската психологическа асоциация (APA), в азбучен ред. Всички източници, цитирани в статията, трябва да са включени в използваната литература. Когато има повече от двама автори, се упоменава само името на първия автор, последвано от „и сътрудници“ или “et al.”. Когато авторът има две или повече публикации в една и съща година, източникът – както в текста, така и в списъка с използвана литература – трябва да се изпише с долен индекс буквата „а“, „б“ и т.н. след датата, за да се разграничат публикациите.